Den 28 juni 1896 ägde den allra första biografvisningen rum offentligt. Det var i Pilstorp, Malmö och på industri- och slöjdmässan. Det hade gjorts en tillfällig anläggning, Sommar-Teatern, en utställning som skedde under tre månader och cirka 35 000 människor besökte kinematografen. Innan det började byggas riktiga biografer i början av 1900-talet visades filmer i tillfälliga lokaler.

När startade biografer på riktigt?

De första filmerna som kom var stumfilmsfilmer och dessa filmer visades endast i storstäderna under början av 1900-talet. Niels ”Le Tort” Jacobsen, en dansk filmpionjär, öppnade flera biografer runt om i Sverige. I Göteborg öppnade han 1902 en källarbiograf i gallerian. Biografen hade plats för omkring 160 personer och var även den modernaste byggnaden i Sverige. Biografen hade inget namn utan kallades oftast för ”Arkaden”. Men två år senare då biografen ”Olympia” öppnades i närheten fick den första biografen ett riktigt namn – ”Alhambra”.

Filmerna i Sverige spelades oftast in på en ort och den största filmstudioanläggningen var Filmstaden i Råsunda. När de sedan var inspelade distribuerades filmerna runt om i landet. Även filmer från Amerika exporterades till Europa. När filmerna fick ljud kunde de svenska filmerna konkurrera mer med de amerikanska som var först ut på filmmarknaden.

Biografernas spridning i storstäderna

Det var uteslutande Stockholm, Malmö och Göteborg som hade bestämda biografer under 1900-talets början. De dominerades i Göteborg, som 1905 hade åtta biografer av landets alla arton som då fanns. Ju fler biografer som efterfrågades desto större blev dem. År 1905 tog en genomsnittlig biograf i Stockholm emot 167 personer, för att ha utökats till 789 personer år 1914. De största biograferna i Stockholm var då ”Vinterpalatsen”, ”Centralbiografen” och ”Odéonteatern”. I Göteborg blev ”Cosmorama” den första biografen i Sverige som fick balkongutbyggnad och tog ända upp till 400 personer. I Stockholm var det ”Röda Kvarn” som var både den mest kända och äldsta biografen, ända fram tills den byggdes om 2006.